Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ААТ “Гомельремстрой” па заявах грамадзян у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 года № 200.

 • 2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі
 • 2.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе
 • 2.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы
 • 2.4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)
 • 2.5. Прызначэнняў дапамогі па цяжарнасці і родах
 • 2.6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці
 • 2.8. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці.
 • 2.9. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў
 • 2.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады
 • 2.13. Прызначэнне дапамогі па догляду хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў
 • 2.14. Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці
 • 2.16. Прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда
 • 2.18. Выдача даведкі аб памеры прызначанай дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты
 • 2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі.
 • 2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры
 • 2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў гэтым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем
 • 2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў.
 • 2.29. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах
 • 2.35. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне
 • 18/07. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь.
 • 18/13. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб